Lite om insulin, diabetes och träning.

Nu sitter jag hemma och funderar på det där kring insulin och diabetes igen. Här kommer lite anteckningar från en föreläsning jag hade när jag pluggade idrottsmedicin med Elisabeth Sjöström Fahlén 2011. Lägger upp det mest för egen del, så att jag har det lättillgängligt.
 
 
Insulinets funktioner i kroppen:
- Ser till att glukos kommer in i kroppens muskel- och fettceller, så att glukoset kan användas för att framställa energi (ATP).
- Stimulerar uppbyggnad av kroppens äggviteämnen och därmed uppbyggnad av muskler (även andra system i kroppen där proteiner är viktiga för t ex immunförsvar och sårläkning). 
- Stimulerar lagring av socker i levern, dvs kroppens glukogenförråd
- Hämmar en allt för snabb nedbrytning av glukos i levern
- Ökar lagring och minskar nedbrytning av fett
 
Vid otillräcklig mängd insulin:
- Minskat perifert upptag av glukos i muskler och fettväv, samt minskad bildning av glukogen (lagrat glukos) i levern.
- Ökad glukosproduktion i levern genom nedbrytning av glukogen (via glukogenolys) och/eller nyproduktion från bl a aminosyror (glukoneogenes).
 
Sammanfattningsvis kan man säga att insulinet gör att glukos används effektivt och att det finns i lagom mängd. Det ser också till att musklerna byggs upp och att fetthalten i blodet minskar, samt att fettväven inte lika lätt bryts ned. 
 
Komplikationer vid diabetes:
- Hyperglykemi: dvs högt blodsocker. 
Socker i urin (stora urinmängder), vätskeförlust (man blir törstig), energiförlust, avmagring, dimsyn.
Symtom vid insulinbrist: illamående/kräkning, trötthet, buksmärtor, acetondoft (pga att kroppen förbränner fett istället för kolhydrater), sänkt medvetande, diabeteskoma. 
 
- Hypoglykemi: dvs lågt blodsocker:
Adrenerga symtom: darrighet, hjärtklappning, hunger/illamående, blek/kallsvettig, ängslan/oro, irritation, domningskänsla i läppar/tunga/fingrar. 
 
Neuroglukopena symtom: yrsel, nedsatt koncentrationsförmåga, sluddrigt tal, ostadig gång, huvudvärk, beteendeförändringar, dubbelseende/dimsyn, kramper, sänkt medvetande. 
 
Vad händer när man tränar?
Blodsockret sjunker genom att upptaget av glukos i muskelcellerna ökar (behovet ökar) vilket gör att mer socker/glukos förbränns. Muskeln får en ökad insulinkänslighet som kan sitta i 1-2 dygn efter en träning. Observera att motion bara sänker blodsockret om det samtidigt finns insulin tillgängligt. Exempelvis: att springa sänker bara blodsockret om det samtidigt finns insulin i kroppen som "öppnar dörren", så att sockret/glukoset kan komma in i muskelcellerna. Vid insulinbrist höjs istället blodsockret vid motion.  Detta utgör en stor skillnad mellan typ 1- och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetiker producerar inget eget insulin utan måste tillsätta detta via t ex sprutor. Detta gör att de kräver mer insulin i samband med träning än vanligt (eftersom att musklernas behov av glukos ökar). En typ 2-diabetiker har ofta normal eller till och med förhöjd insulinproduktion. För dessa patienter är det därför extra viktigt att motionera eftersom insulinkänsligheten ökar vilket gör att blodsockret kommer in i cellerna mer effektivt.

Insulin.

Det här med insulin och kanske framförallt insulinkänslighet och diabetes är något som jag tycker är intressant och spännande. Dock vill min hjärna gärna (;)) röra till det för mig när jag ska komma ihåg alla effekter som detta viktiga hormon har i kroppen. Så därför tänkte jag ta mig tiden att sammanfatta lite grann kring detta. Jag väljer att spara det i bloggen så att jag snabbt kan söka fram det om det skulle behövas... Sedan är det ju alltid kul om någon som läser detta lär sig något nytt! :)
 
Okej, såhär är det:
Insulin är ett hormon som frisätts från bukspottkörteln (pancreas). Det är ett "anabolt" peptidhormon. Olika stimuli från kroppen gör att insulininsöndringen ökar:
- Ökad glukoskoncentration i blodet
- Ökad aminosyrakoncentration i blodet
- Ökad hormonutsöndring i tarmkanalen
- Ökad aktivitet i parasympatiska nervfibrer till betacellerna i pancreas 
 
Insulin har flera olika effekter i kroppen, och vi ska börja kika på dess effekt på kolhydrater.
INSULIN OCH KOLHYDRATER:
I muskelcellen: muskelcellen förlitar sig på fria fettsyror (FFA) och inte glukos under stora delar av dagen. Glukos har svårt att ta sig in i cellen utan insulin. Träning gör dock att musklerna lättare kan ta in glukos utan närvaro av insulin (men det ska vi prata mer om senare). Insulin efter måltid → ökat upptag av glukos i muskelcellen  omvandlas till glykogen 
 
I levercellen: Insulin ökar upptaget av glukos och omvanlingen till glykogen (pga att insulin ökar glykogensyntesen och minskar glukoneogenesen). Detta sker genom att:
- Insulin inaktiverar fosforylas  minskar spjälkningen av glykogen till glukos (glukoneogenesen)
- Insulin aktiverar glukokinas  fosforylerar glukos  glykogen (glykogensyntesen)
 
Om det blir minskat glukos i blodet (t ex på grund av att man inte ätit på länge)  minskad insulinutsöndring  minskat glukosupptag  fosforylas aktiveras  glukosfosfat aktiveras  glykogen spjälkas till glukos  blodsockret höjs
 
Om det istället blir överskott på glukos (t ex på grund av att man ätit masssa godis) gör insulin så att glukos blir till FFA  FFA packeteras som triglycerider i LDL  transporteras till fettväv  packas upp och inlagras i fettväven (och man går upp i vikt om det sker kontinuerligt).
 
Detta får oss osökt att komma in på nästa område, nämligen...
INSULIN OCH FETT:
Insulin ökar alltså användandet av glukos vilket gör att kroppen vill spara på fettet. Detta sker på flera sätt:
- Insulin aktiverar lipoproteinlipas i fättvävnadens kapillärväggar  splittrar triglycerider till FFA så att de kan ta sig in i fettcellerna
- Insulin inaktiverar hormonkänsligt lipas  inaktiverar utsläpp av FFA från fettväv till blodet (lipolys)
- Promotar glukostransport rätt in i fettcellen  bildar alfaglycerolfosfat + FFA = triglycerider (lagrat fett)
- FFA tillverkas i levern om det blir för mycket glukos: glukos  pyruvat  Acetyl-CoA  Malonyl-CoA  FFA
Med andra ord så minskar fettsyrakoncentrationen i blodet och vi ökar på fettlagringen. 
 
Vid frånvaro av insulin/dålig insulinkänslighet:
- Hormonkänsligt lipas aktiveras  hydrolys (nedbrytning mha vatten) av triglycerider  frisättning av FFA  levern konverterar en del av FFA till fosfolipider och kolesterol  frisätts som lipoproteiner (det blir en ökning av blodlipider = blodfetter)  åderförkalkning hos diabetiker.
 
INSULIN OCH PROTEIN:
Insulin minskar aminosyrakoncentrationen i blodet på flera sätt:
- Insulin ökar upptaget av aminosyror in i cellerna vilket i sin tur ökar translationen av mRNA.
- Insulin inaktiverar proteinnedbrytning och ökar proteinsyntesen.
- Insulin inaktiverar glukoneogenes vilket på så sätt sparar aminosyror.
 
Vid frånvaro av insulin/dålig insulinkänslighet:
- Nedbrytningen av protein ökar. Proteinsyntesen stannar upp och aminosyror utsöndras till plasman där det används som energi eller för glukoneogenes.
 
INSULIN OCH TRÄNING:
Glukostoleransen styrs till stor del av muskulaturens insulinkänslighet = cellernas förmåga att reagera på närvaron av insulin, genom att ta upp glukos från blodet. Insulinkänsligheten ökar med träning. Cellerna blir alltså bättre på att ta upp glukos ju mer vältränad man är. Detta har att göra med GLUT4. GLUT4 är ett transportprotein som tar in glukos i cellen med hjälp av insulin. Det finns insulinreceptorer på muskelcellernas membran som säger åt GLUT4 (som gömmer sig inne i cellens cytosol) att komma ut och hämta glukos. När insulin sätter sig på receptorn startas en mängd kaskadreaktioner som till slut når fram till GLUT4  GLUT4 åker och hämtar in glukos till cellen. Träning gör bl a att dessa kaskadreaktioner blir mer effektiva, och insulin kan snabbare/enklare komma in i cellen.
 
Fysisk inaktivitet gör att kaskadreaktionerna till GLUT4 blir långsamma och ineffektiva. Om man dessutom äter mycket socker som gör att insulin ständigt finns tillgängligt och kan fästa på cellernas insulinreceptorer, så tröttas dessa ut. Det kommer då behövas mer och mer insulin för att GLUT4 ska "orka" komma ut och plocka in glukos, vilket gör att blodsockret stiger och ännu mer insulin utsöndras  ytterligare uttröttning av systemet. Det blir helt enkelt en negativ spiral, och insulinkänsligheten minskar konstant. Till slut kommer man att drabbas av insulinresistens - dvs att receptorerna slutar reagera på insulinet helt och hållet, och inget GLUT4 kan komma ut och hämta in glukos som stannar i blodet. Diabetes typ 2 är då ett faktum.

Rör på dig!

Hittade en trevlig artikel på Aftonbladet idag, med rubriken "Brist på motion farligare än fetma". Den handlar om en studie som visat att det är farligare att inte motionera än att vara överviktig. Detta har jag själv läst i flertalet studier då jag skrev min kandidat- och magisteruppsats om typ 2-diabetes, så det är inte bara en studie som stödjer detta utan flera stycken.
 
Många sätter likhetstecken mellan att vara överviktig och att vara ohälsosam. Detta stämmer absolut inte. Ofta är en överviktig person som motionerar långt mer hälsosam än en smal person som sitter stilla varje dag. Så skit i vad det står på vågen, dina kilon spelar ingen roll så länge du ser till att vara aktiv. Rör på kroppen varje dag - det är det den är till för! Som proffessorn i artikeln säger: "om fysisk aktivitet vore ett läkemedel skulle det vara helt oöverträffat. Så är det bara".
 
 

Målsättningar 2015.

Jag har satt upp 3 målsättningar som jag kommer att jobba mot detta år. När man sätter upp mål är det bra att använda sig av SMART-metoden. Det fungerar mycket bättre än vanliga nyårslöften som oftast bara är tomma ord som i 99 fall av 100 rinner ut i sanden. 
 
Enligt SMART-metoden ska dina mål vara:
Specifika
Mätbara
Anpassade
Realistiska
Tidsbestämda 
 
Ett exempel på ett mål som inte är speciellt SMART är "jag vill bli mer hälsosam". Det är luddigt/ospecifikt, det går inte att mäta när du uppnått det och det är inte tidsbestämt. Möjligtvis är det anpassat så att det känns attraktivt för dig att uppnå, men det går att sätta upp långt mycket smartare målsättningar än så.
 
Såhär ser mina SMARTa målsättningar ut för 2015:
 
1. Bli av med mitt löparknä.
När? Senast 1 maj vill jag vara frisk i mitt knä/min höft så att jag kan springa utomhus när våren kommit och snön är borta. 
Hur? Jag ska rulla på min foam roller varje dag. När jag är i gymmet ska jag avsluta varje pass med att stretcha rumpa/höft. Varje dag ska jag också göra mina två rehabövningar: ligga på sidan och lyfta benet 3x15 och göra "höftvickningar" 3x15.
 
2. Göra 5 chins.
När? Senast 31 december ska jag ha gjort 5 chins. Jag gjorde min första chin förra året (2014) så nu ska jag jobba för att få upp fler.
Hur? Jag kommer att träna rygg 2 pass i veckan. Jag kommer att bygga upp mina ryggpass kring två basövningar, där en av dessa är chins (den andra övningen kommer jag till senare). Detta innebär att jag kommer att köra chins varje ryggpass. Jag ska jobba med gummiband, excentriska chins och även latsdrag. Och såklart göra chins så ofta jag kan i övrigt också. T ex varje gång jag går förbi chinsställningen på jobbet ska jag hoppa upp och göra en. Och givetvis kommer jag lägga till fler övningar för latsen och övriga ryggen runt om detta.
 
3. Bli bättre på böj och marklyft - sätta PB i dessa övningar.
När? Senast den 31 december ska jag ha satt nya PB'n i marklyft och böj. I dagsläget ser mina PB ut såhär:
Böj: 55 kg
Marklyft: 77,5 kg
Hur? Jag ska som sagt köra rygg två gånger i veckan med fokus på två basöningar. Marklyft kommer vara min andra basövning (utöver chins). Tidigare har jag slarvat med marklyft och inte ens gjort det varje vecka. Nu kommer det bli av 1-2 gånger i veckan. Jag har även slarvat med benpassen förut, till exempel har det varit som så att om jag känt mig lite sliten någon vecka så är det benpasset jag strukit. Så kommer det absolut inte bli år 2015. Ryggpassen och benpassen ska bli mina heliga pass och är det något jag absolut måste stryka så är det typ armpassen. Men nu ska jag verkligen satsa på att köra 6 pass per vecka och inte stryka några pass.
 
Träningsschemat jag satt upp ser ut såhär:
Måndag: Ben
Tisdag: Axlar
Onsdag: Rygg (bygger upp mina pass runt två basöningar: marklyft och chins)
Torsdag: Armar 
Fredag: Ben och mage
Lördag: Rygg (marklyft och chins)
Söndag: Vilodag (dock alltid rehab och stretch)
 
Nu har jag en bra plan och framåt våren får jag se över om planen fungerar eller om något måste justeras.
 
Fullt ös!

Träna med PT - så funkar det!

En del har kanske inte tränat med PT förut och vet inte riktigt hur det går till. Därför tänkte jag förklara hur jag går tillväga i detta inlägg.
 
Steg 1 - konsultation.
Jag börjar alltid med en konsultation som är helt och hållet kostnadsfri. Det innebär att vi bokar en tid då vi träffas och sätter oss ner för att prata om dig, dina mål och dina förutsättningar. Jag utgår från en mall med frågor där vi diskuterar din målsättning, tidigare träning, skador/sjukdomar och kost. Du får även fylla i en hälsodeklaration där du svarar på frågor om din hälsa. Eventuellt genomför jag även en funktionsanalys vilket innebär att du får göra enkla tester så att jag kan se hur din kropp fungerar. Allt detta gör jag för att kunna skräddarsy träningen utefter dig och din kropp. När vi sedan börjar närma oss slutet av konsultationen avrundar jag med att föreslå ett upplägg som passar just dig - hur ofta och hur länge vi behöver träna tillsammans för att du ska nå dit du vill. Sedan väljer du själv hur många PT-tillfällen du eventuellt vill boka. Konsultationen tar cirka 30 minuter.
 
Steg 2 - genomförande av träningen.
När du bestämt dig för att boka PT-tillfällen så börjar det riktigt roliga! Jag tar fram ett träningsprogram som är baserat på konsultationen och anpassat för just dig. Därefter träffas vi och går igenom programmet. Jag visar övningar och korrekt utförande. Därefter pushar och peppar jag dig att genomföra träningen så bra som möjligt. Efter varje pass dokumenterar jag vad vi gjort så att vi kan se din utveckling. En del vill träna med PT en gång i veckan. En del vill träffas oftare eller mer sällan än så. Du bestämmer!
 
Steg 3 - uppföljning och utvärdering.
Genom att ständigt utvärdera de dokumenterade passen kommer jag att kvalitetssäkra din träning. Jag genomför regelbundet behovsanalyser för att säkerställa att träningen passar ditt behov och dina mål. Vid regelbundna tillfällen utvärderar vi alltså hur det gått, ger varandra feedback och kollar ifall något behöver ändras i programmet.
 
Som personlig tränare ligger hela mitt fokus på att hjälpa dig med din träning så att du får ut det bästa av varje pass. Tveka inte att kontakta mig för en kostnadsfri konsultation. Du når mig på matilda.bergstrom[at]fitness24seven.com. Varmt välkommen!
 
 
/ Matilda

Matsedel v 36.

Hej hej!
Här kommer veckans matsedel:
 
Måndag: Köttfärssås och spaghetti
Tisdag: Rester sedan förra veckan
Onsdag: Köpesmat (jag var i Sthlm hela dagen, det blev kyckling teriyaki i Kista galleria)
Torsdag: Korv stroganoff och ris, gröna ärtor
Fredag: Tacos
Lördag: Köttbullar (hemgjorda), kokt potatis, brunsås, broccoli, lingonsylt
Söndag: Lasagne, rivna morötter
 
Ska snart sätta mig ner och skriva nästa veckas matsedel. Så skönt att ha det planerat! Håller även på att skriva ner ett nytt träningsprogram åt mig själv. Har under våren och sommaren bara kört det som fallit mig in (och en hel del CrossFit), men nu är det dags att återgå till en strukturerad träningsplan. Fokus kommer ligga på att bygga styrka, så jag kommer köra en hel del tungt. Känns gött!
 
Glad efter min första dag på jobbet i torsdags! :) Vill du träna med mig så finns jag på Fitness24Seven i Umeå.

Träningspass, ams, magont.

Igår kväll körde jag och Patrik ett sent pass igen. Denna kväll vankades det tricepsträning. Jag körde följande övningar:
- Triceps pushdown
- Dips
- Enhands tricepspress
- Liggande tricepspress 
 
Idag blev det ett pass med Anna S på IKSU. Har inte varit där på jättelänge, så det var kul. Vi körde ben och mage, och som vanligt grottade vi ner oss mycket i teknik. Jag vet att jag sagt det tidigare men det är skitbra att träna med Anna för hon säger alltid till när man behöver rätta till något i övningen. Vi körde:
- Benböj
- Marklyft
- Utfall
- Hamstring curl
- Fällknivar
- Bålrotation med kettlebell
 
Efter träningen med Anna så gjorde jag mig i ordning och åkte till stan med Patrik. Jag gjorde mitt sista arbetspass på campingen i måndags så idag var det dags att skriva in sig på arbetsförmedlingen. Känns ju sådär, men samtidigt ska det bli spännande att få se hur pass effektiv denna organisation är egentligen, och om de kan hjälpa till med något. Enligt den handlingsplan som jag fick ska jag inte dit förrän i december nästa gång. Då hoppas jag verkligen att jag har ett jobb.
 
En konstig grej var att när jag satt där och väntade på min tur så började jag få jätteont i magen. Det är liksom koncentrerat till höger sida, som att det gör ont i höger äggstock eller nåt. Det gör ont när man trycker där och det känns jobbigt att sitta/stå upprätt och ligga raklång. Jag fick ringa 1177 för jag blev orolig, som sedan kopplade mig vidare till min vårdcentral, men fick rådet att ta värktabletter och avvakta. Otippat va? Tog en Treo och då kändes det bättre (dock fick jag ont på annat ställe i magen pga att jag är känslig mot Treo...). Men nu har Treon börjat släppa så jag testade med en alvedon istället. Får se om det hjälper, annars får jag väl ta en till.
 
Nåväl. Så fort Patrik kommer hem från jobbet ska vi åka till Piteå. Ska försöka sova i bilen och hoppas att magvärken gått över när jag vaknar imorgon. Då ska jag till Emelies salong och fixa hår och ögonbryn - wie!
Vi hörs, over and out.

Löparknät är tillbaka...

Hej hej!
Gjorde comeback på innebandyplanen igår. Vi mötte Mjölby borta och vann med 8-6. Riktigt kul att spela innebandy igen! Exra kul att man fick hänga en kasse i debutmatchen också :) Hansen lade en riktig smörpass från högerkanten så det vara bara att smacka in den.
 
Dessvärre fick jag ont i mitt löparknä i tredje perioden... Inte kul. Var dock smart och klev av direkt. Idag har jag kört igenom dessa övningar:
 
 
Får hoppas att det hjälper. Har även rullat på min foam roll och smörjt med Voltaren. Sprang runt på stan förut och letade efter värmebyxor men hittade inga. Skitirriterande då jag vet att var och varannan innebandyspelare/fotbollsspelare/handbollspelare/whatever har såna. Men var fan hittar man dom?
 
Skickade även iväg ett mail till en rehabklinik i stan, hoppas på att dom ringer imorgon och har en tid till mig nu i veckan. Blir eventuellt en stötvågsbehandling i så fall. Hoppas på att dom kan hitta grundorsaken till problemet och ge mig övningar anpassade till mig också.
 
Men men. Imorgon blir en kortvecka. Den inleds intensivt med betygssättning i Psykologi 2A, sedan blir det lugnare. På torsdag har eleverna julavslutning och då ska vi i arbetslaget ha lite samkväm. På fredag blir det planering (och eventuellt sluta tidigare), lilljul med familjen och sedan bär det av norrut på lördag :)
 
Over and out! /Matilda

Nya träningsprylar!

Igår hämtade jag ut ett paket från Stadium! Det var 20 % medlemsrabatt på ett helt köp därifrån så då passade jag på att beställa hem två grejer som jag länge velat köpa. Nämligen en balansplatta och en foam roll från Casall. Jag dras ju som ni kanske vet med ett löparknä som är himla envist. Foam roll är perfekt för att massera ut tighta ITB-senor och balansplattan hjälper till att stärka musklerna runt fotled och knäled. Vet inte vilket försök i ordningen det är nu, men nån jäkla gång måste det väl bli bra. Längtar såå mycket efter att kunna ge mig ut på en löptur.

Nytt proteinpulver.

Jag och Patrik gjorde en beställning från fitnessguru härom veckan. Burken längst till vänster är min och resten av prylarna är Patriks. Det vi köpte var:
  • One Whey, proteinpulver med smak av jordgubb och vit choklad
  • One Whey, proteinpulver med smak av choklad och hasselnöt
  • Heat+, fettförbrännare
  • One creatine, kreatinpulver
Kreatinpulvret och fettförbränningstabletterna har jag inte provat, men jag har provat de två olika proteinpulvren. Har testat att blanda både med vatten och mjölk och personligen tycker jag att det blir godast med mjölk. Båda smakerna är dock väldigt söta och sliskiga. Speciellt den med chokladsmak tycker jag. Tycker att den med jordgubbssmak smakar helt OK men som sagt, väldigt söt. Nästan så det blir lite för sliskigt faktiskt. Är osäker på om jag kommer vilja köpa detta en gång till... Men fitnessguru har även ett proteinpulver med smak av choklad och mint som tydligen ska smaka typ after eight som jag är sugen att prova. Får se om jag vågar det framöver :)

Kroppsideal.

Har börjat tänka på att det jag strävar efter med min träning är ju att få en stark, vältränad kropp. Och om allt går som det ska, om jag tränar flitigt och når mitt mål, så kommer jag ju inte längre att vara "lilla smala Matilda" som jag alltid varit. Jag har alltid varit smal och tunn och det är ju vad som idag är idealet. Att vara tjej med muskler sticker i mångas ögon och jag vet att många tycker att det är fult och äckligt. Så jag har börjat fundera på om jag i så fall kommer att få många kommentarer om att jag är ful, äcklig, har för mycket muskler, ser ut som en man osv... Inte för att jag bryr mig ett endaste piss om vad andra tycker om mitt utseende, men det är ändå intressant. Kommer folk att ta sig friheten att kritisera mig för att jag bryter normen?
 
Hm, det återstå att se. Först och främst ska jag ta mig dit :)
 
 
Therese Berglund, en av mina förebilder. 

Rehab: löparknä.

Hej kompisar.
Även fast det är många minusgrader ute så kan jag känna att våren är i antågande. Dagarna blir ljusare och ljusare. Så småningom blir det väl lite varmare också så att snön försvinner och asfalten kommer fram. Detta gör att mitt löpsug gör sig allt mer påmint. 
 
Som ni kanske vet har jag ett jävligt löparknä som inte har försvunnit trots att jag blivit helt förslappad pga det. Detta tyder ju på att något är väldigt fel, eftersom att inflammationen inte vill ge med sig trots total vila. Någonstans finns ett bakomliggande problem. Troligtvis följande saker:
- Stel i lår och säte
- Otränad i lår, säte, bål
- Sned (jag sitter ofta med benen i kors, går snett/har dålig hållning osv)
 
Jag har därför ägnat denna kväll åt att sätta ihop en rehab-plan. Från och med imorgon kör jag igång och gör en satsning med målet att kunna löpa när asfalten tittar fram om nån månad eller två. Jag har försökt få till ett helhetstänk och har låtit planeringen bestå av fyra delar:
  1. Medicinering
  2. Stretchning
  3. Styrketräning
  4. Successiv stegring av löpträning
Ska bli intressant att se hur detta går. Hojta till om ni är intresserade av att höra mer om detta. Håll tummarna för att detta fungerar nu!

Inspiration från instagram.

Till vänster: Cathrinekr. Till höger: emelietrossoledin (f.ö. gladiatorn Prime's flickvän). 
 
  
Båda bilderna: tessanberglund 

Tröskeltest.

Oj oj. Idag har jag gjort ett laktattröskeltest. Då fick jag papper på hur himla dålig kondition jag har nu. Fyfan. Inte tränat cardio på ASLÄNGE. Skämmes på mig. Jag gjorde testet för att min klasskamrat Anna behövde testpersoner till sin A-uppsats som hon skriver nu. Och en sån här grej ställer man ju mer än gärna upp på :) Fast efteråt är man ju inte så kartig. Idag förstod jag varför man brukar prata om att man ska kämpa tills det blir blodsmak i munnen. Fick både blodsmak och spykänslor.
 
En uppenbar fördel med att göra tester som detta är ju att man blir så himla taggad på att förbättra sig. Har dock inte så lång tid på mig för nästa test är redan om en vecka, haha. Får se hur det går då. Här är lite bilder:
 
Uppdatering: Ae fyfan. Testvärdet var så dåligt så mina resultat går inte ens att använda i Annas studie. Stackars Anna :( Nu är det jag som får ge mig själv en riktig jävla spark i baken och börja träna cardio.

Crossfit.

Hej! I tisdags tränade jag crossfit för första gången. Först hade jag lite löpskola tillsammans med Peter, sedan körde vi ett pass som Peter satt ihop. Vi gjorde 50 reps på 5 olika övningar. Man körde på bäst man ville och under tiden hade vi en klocka som stod och gick, och varannan minut ringde den. Då fick man avbryta det man höll på med och köra 1 marklyft, 5 armhävningar och 10 benböj med kroppsvikt. Så ju långsammare man var, desto oftare var man tvungen att "avbryta" och köra dessa tre "extraövningar". 
 
Jag tycker att det var en kul och jobbig träningsform, har massa träningsvärk typ överallt idag. Ett kul avbrott jämfört med mina gamla vanliga hypertrofipass helt enkelt. Men det är ingenting som jag vill träna regelbundet (jag vill ju bli biff ;)). Tror  väl inte att crossfit är en träningsform för vem som helst utan det kräver god kunskap om utförandet av övningarna, eftersom skaderisken ökar när man blir så pass trött. Men bara man kan korrekt utförande (och detta trots att man är trött) och tycker att det är kul så är det väl bara att köra på!

Kinesiotejp.

På praktiken får jag vara med och träffa klienter och sen får jag själv vara lite försökskanin. Här kör vi tejpskola med kinesiotejp :) Innan nästa vecka är slut hoppas jag att jag även har fått prova akupunktur och tens. Trevlig helg!


Tummen på rätt sida.

Tränade rygg och biceps idag på gymmet. Tog några bilder och när jag sedan kollade på dom efteråt så insåg jag vilken fruktansvärd hållning jag hade i axlarna. Inte ok. Blir till att göra om och göra rätt nästa gång.

Fast en sak gjorde jag i alla fall rätt. Har tidigare hatat att träna biceps pga att det alltid gjort så ont i mina handleder att jag fått avbryta. Men nu testade jag att lägga tummen på samma sida som resten av fingrarna och då gjorde det inte ont alls. Tänk att en sån liten grej kan göra så stor skillnad!

Men nu är jag så trött så ögonen står i kors. Dags att sova. Jobb imorgon 05.30-10.00... Godnatt!


Tips: Sportskydd.com

Tänkte tipsa om en sida som heter sportskydd.com
 
De säljer flera olika typer av sportskydd som kan vara bra att använda när man tränar. Kanske har du stukat foten och behöver något som stabiliserar fotleden, har du råkat ut för tennisarmbåge, eller behöver du kanske ett par kompressionsstrumpor för löpning?
 
Sportskydd.com har det mesta och det är lätt att navigera på sidan då man kan sortera sortimentet utifrån flera olika kategorier. Om man till exempel är osäker på vilket skydd som passar bäst kan man ta en titt på de olika skadenivåerna, och få en hint om vilket som passar bäst. Dessutom finns det något som kallas för "skadeskolan" där man kan läsa om t ex korsbandsskador och fotledsstukningar.
 
Jag har själv provat det HÄR knäskyddet och tyckte att det var riktigt bekvämt och gav bra stöd och värme. Så in och kika vetja! 
 
Mitt tips om du behöver ett skydd när du tränar: sportskydd.com

Dagens träningsoutfit.

Nu är det äntligen dags för bröst och triceps att få sig en omgång! Är riktigt taggad. På gymet ser jag ut såhär idag:

Skor: Asics, tights: Craft, linne: Nike/Stadium, tröja: Houdini/Sportamore, hörlurar: WESC/junkyard. 


Förkyld.


Jag har blivit förkyld... IGEN. Och jag som är så himla träningssugen nu när vädret är så fint och all snö är borta! Så himla typiskt... Hoppas jag blir frisk SNABBT så att jag kan ge mig ut och löpa. Har inte sprungit på länge nu så jag har faktiskt ingen aning om hur det ligger till med mitt löparknä nu. Får ont lite då och då (t ex senast när vi var i Riksgränsen och åkte skidor) vilket tyder på att det fortfarande inte är helt bra :( Men jag ska löpa korta korta rundor i början, max 5 min i taget och sen trappa upp så hoppas jag att det ska gå bra sen! Håll tummarna.

Tidigare inlägg
RSS 2.0